Powered by GREKOS NETWORKS
banner

Δυο λογια για τους ΚοιΣΠΕ

Θεσμοθετήθηκαν με το Ν. 2716/99 του Υπ. Υγείας & Πρόνοιας.

Αποβλέπουν στην κοινωνική-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Είναι ΝΠΙΔ με περιορισμένη ευθύνη των μελών και αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η ανάπτυξη και η εποπτεία των οποίων ανήκουν στον Υπουργό Υγείας και ασκούνται απ' τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας.

Έχουν εμπορικό χαρακτήρα και μπορούν να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα.

Μέλη τους μπορεί να γίνουν:

--  Άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα σε ποσοστό τουλάχιστον 35%

--  Επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε ποσοστό έως 45%

--  Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή άλλα φυσικά πρόσωπα σε ποσοστό έως 20%

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΙΣΠΕ

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οπότε και ξεκίνησαν ουσιαστικά οι προσπάθειες αποασυλοποίησης και μεταρρύθμισης στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου, δημιουργήθηκαν οι άτυπες συνεταιριστικές θεραπευτικές μονάδες με κυρίαρχους στόχους α) την παρέμβαση στο καθεστώς της μαύρης εργασίας και β) την κοινωνική και εργασιακή αποκατάσταση των ασθενών.

Τα θετικά αποτελέσματα σε θεραπευτικό και παραγωγικό επίπεδο απ' τη λειτουργία των μονάδων άρχισαν πολύ νωρίς να διακρίνονται και ήταν σχετικά με τη βελτίωση της γενικότερης εικόνας και συμπεριφοράς των ασθενών αλλά και με την ποσότητα και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Ωστόσο πολλά ήταν τα προβλήματα και τα αδιέξοδα που παρουσιάστηκαν στην πορεία, με βασικότερο αυτό που σχετιζόταν με το νομικό πλαίσιο των μονάδων. Με το ν. 2716/99 θεσμοθετούνται οι Κοι.Σ.Π.Ε. που φιλοδοξούν να κατοχυρώσουν και να ενδυναμώσουν αυτές τις προσπάθειες.

Το 1999 στις υποχρεώσεις της υποστηρικτικής δομής του προγράμματος Ειδική Δράση Λέρου σε συνεργασία με το Κ.Θ. Λέρου και άλλους φορείς ήταν ενέργειες για τη σύσταση Κοι.Σ.Π.Ε. με κύριες την εκπόνηση μελέτης επιχειρησιακού σχεδίου και ενημερωτικές συναντήσεις ευαισθητοποίησης (Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε 31/12/01).

Από 1/1/02 οι προσπάθειες για τη δημιουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. συνεχίζονται από ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από εργαζόμενους του Κ.Θ. Λέρου.

Συγκεκριμένα:

Υποβολή αίτησης προς το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για την ίδρυση του Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Δωδεκανήσου.

15/5/02 με απόφαση του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η ίδρυση του Κοι.Σ.Π.Ε.

Συναντήσεις με ψυχίατρους και επαγγελματίες ψυχικής υγείας για τη συμμετοχή των ασθενών ως μέλη και εργαζόμενοι του Κοι.Σ.Π.Ε.

Ιούνιος 2002 Ιδρυτική συνέλευση του Κοι.Σ.Π.Ε. και συγκρότηση προσωρινού διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου

Προετοιμασία πρώτης γενικής συνέλευσης (23/11/02)

Έγκριση καταστατικού απ' το Ειρηνοδικείο Έναρξη εγγραφής μελών - δημιουργία μητρώου μελών.

23 Νοεμβρίου 2003 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Γενική Συνέλευση και οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του Κοι.Σ.Π.Ε.

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.

Πρόκειται για μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας, κοινωνικά προσανατολισμένης, η οποία φιλοδοξεί να δώσει καινοτόμες και δυναμικές λύσεις στο πρόβλημα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Αναγκαία συνθήκη για την προώθηση και επιτυχή έκβαση της νέας αυτής οργανωτικής μορφής, αποτελεί αν μη τι άλλο, η διασφάλιση μιας ισόρροπης σχέσης μεταξύ επιχειρηματικής στρατηγικής και κοινωνικών στόχων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ:

 

Αριθμός μελών: 445

Σύνολο συνεταιριστικών μερίδων: 1461

Υποχρεωτικές : 445

Προαιρετικές : 1196

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ

Α κατηγορία (άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα) 195

Β κατηγορία (εργαζόμενοι στο χώρο της ψυχικής υγείας) 151

Γ1 κατηγορία (φορείς ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κλπ) 14

Γ2 κατηγορία (ιδιώτες) 85

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Εργαζόμενοι Α κατηγορίας: 26

Εργαζόμενοι Β κατηγορίας Πλήρους απασχόλησης: 14

Εργαζόμενοι Β κατηγορίας Μερικής απασχόλησης: 2

Εξωτερικός συνεργάτης: 1

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :

 

         Ονοματεπώνυμο            Θέση                Ιδιότητα

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ          ΠΡΟΕΔΡΟΣ     - Εργοθεραπευτής

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     -  Νοσηλευτής

ΚΟΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΤΑΜΙΑΣ             -  Επιχειρηματίας

ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ       ΜΕΛΟΣ             -  Πολιτικός Μηχανικός

ΒΑΕΣ ΚΑΡΟΛΙΝΑ                  ΜΕΛΟΣ           - Εργοθεραπεύτρια

ΦΑΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΜΕΛΟΣ              -  (Α κατηγορίας)

ΜΠΕΡΜΠΑΡ ΔΑΜΙΑΝΟΣ       ΜΕΛΟΣ             -  (Α κατηγορίας)

 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :

 

          Ονοματεπώνυμο            Θέση               Ιδιότητα

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ     ΠΡΟΕΔΡΟΣ      -  Νοσηλεύτρια

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΑΡΓΥΡΩ                   ΜΕΛΟΣ       - Δημόσιος Υπάλληλος              

ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                   ΜΕΛΟΣ       -  Επιχειρηματίας

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΚΟΙΣΠΕ πατώντας εδώ