Λίστα Τακτικών Χειρουργείων 17-12-2018 έως 21-12-2018