Λίστα Τακτικών Χειρουργείων 14-1-2019 έως 18-1-2019