Λίστα Τακτικών Χειρουργείων 18-2-2019 έως 22-2-2019